groepweb.nl

Het groepsbelang gaat boven het belang van het individu

Auteur: Floris

TopBack to Top