groepweb.nl Financieel Letselschade opgelopen…wat nu?

Letselschade opgelopen…wat nu?Heb je letselschade opgelopen, dan moet je er zeker van zijn dat je geïnformeerd bent over het wat je nu kunt doen. Er is sprake van letselschade indien je door een ongeval in lichamelijke of psychische zin letsel hebt opgelopen en hierdoor in financieel zwaar weer terecht bent gekomen. Doorgaans is het zo dat bij de meeste slachtoffers van letselschade ze in het ongewisse zijn over het al dan niet recht hebben op een schadevergoeding. In deze blog wordt er getracht duidelijkheid te brengen in wanneer hier sprake van kan zijn. Het is erg belangrijk om te weten waarop je aanspraak maakt en op welke manier je gebruik van je recht kan maken nadat je geconfronteerd wordt met letselschade.

Bedrijfsongeval

Heb je schade ondervonden doordat je opgelopen letsel ertoe heeft geleid dat je beperkt geraakt bent en hierdoor diep in je zak moest gaan om de kosten te dekken of dat hierdoor een deel van je inkomsten is komen weg te vallen, dan kan er van gesproken worden van letselschade en heb je recht op een vergoeding van de tegenpartij die daarvoor aansprakelijk. Nadat je hebt kunnen vaststellen dat je letselschade hebt opgelopen, dan is de volgende stap om na te gaan of je recht hebt op een schadevergoeding. Schadevergoeding bij bedrijfsongeval is dan ook iets wat veelvuldig voorkomt. Dat komt doordat de Nederlandse wet werknemers goed beschermd.

Whiplash

Een van de verschillende soorten letselschade die regelmatig voorkomt, is whiplash letselschade. Dit heeft veelal te maken met letsel aan je nek. Het zit namelijk zo in dat je hoofd plotseling heel hard naar achteren, voren of zijwaarts beweegt. Dit kan als gevolg hebben dat de banden en spieren in je nek gaan uitrekken. Je spieren raken overbelast door de abrupte bewegingen die je met je hoofd gemaakt hebt. Daar blijft het niet bij omdat ook de zenuwen hierdoor ontregeld worden. De klachten die je aan een whiplash kan overhouden kunnen heel lang aanhouden. Hierdoor kan het ervoor zorgen dat je je werk niet meer naar behoren kan doen. 

 

Vergoeding? 

Als je te maken hebt met letselschade van welke omvang of aard dan ook, is het altijd verstandig om je door een instantie te laten begeleiden in het gehele proces. Hierdoor weet je zeker dat je belangen maximaal behartigd worden en dat je inderdaad uitgekeerd krijgt waar je recht op hebt. Er zijn verschillende instanties waar je kunt aankloppen om dit voor je in orde te maken. Indien je contact opneemt, begint het eerst met een intake gesprek. In zo een gesprek kun je duidelijk aangeven wat er zich allemaal heeft voorgedaan. Op die manier kan er goed ingeschat worden pf je aanspraak kunt maken op een vergoeding.

Leave a Reply